Etapa 1. CONSULTARE GENERATIVĂ

DESPRE CONSULTARE

În cadrul activității de „Elaborare a cadrului strategic național în domeniul inteligenței artificiale”, desfășurată prin proiectul „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității” (MySMIS2014+ 129878, SIPOCA 704), Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, propune o primă etapă de consultare online, prin intermediul unui chestionar, în vederea sondării mediului academic și de cercetare-dezvoltare-inovare, a administrației publice centrale și locale, precum și a mediului de afaceri cu privire la stadiul actual și la potențialul Inteligenței Artificiale în România.

Perioada de completare: 14 iulie 2021 – 30 septembrie 2021

Domeniul: Inteligența artificială

AUDIENȚA

Consultarea este deschisă în primul rând pentru profesioniști, specialiști, experți cu activitate în sectorul public (învățământ superior, cercetare-inovare, administrație locală și centrală) sau în sectorul privat, pentru care Inteligența Artificială reprezintă un vector al dezvoltării strategice naționale.

SCOP ȘI MOTIVAȚIE

Rolul transformațional al Inteligenței Artificiale pentru economia globală se reflectă în necesitatea dezvoltării și implementării strategiilor naționale pentru acest domeniu, devenite o prioritate pentru multe state.

Această primă etapă de consultare își propune ca, prin colectarea unor date calitative, să obțină o descriere generică a poziționării mediului academic, de cercetare-dezvoltare-inovare, a autorităților administrației publice centrale și locale și a mediului privat în raport cu domeniul Inteligenței Artificiale și, totodată, o mapare a viziunii reprezentanților acestor medii cu privire la dezvoltarea/implementarea/adoptarea unor soluții IA.

Implicarea dumneavoastră în consultarea publică va contribui decisiv la conturarea direcțiilor strategice pentru viitorul IA în România.

CHESTIONAR DE CONSULTARE

Chestionarul de consultare este structurat în 4 Secțiuni:

  • Secțiunea 1: profilarea generică a organizației respondentului
  • Secțiunea 2: experiența în domeniul IA, prin explicitarea intenției, a gradului de adoptare IA, a rezultatelor obținute și a impactului așteptat
  • Secțiunea 3: viziunea asupra domeniului IA
  • Secțiunea 4: consimțământul de participare la etapele ulterioare.

Recomandăm furnizarea răspunsurilor pentru secțiunea 2 din perspectiva structurii organizaționale/ colectivului de activitate/ din care respondentul face parte, pe când secțiunea 3 vizează mai degrabă o perspectivă personală. Răspunsurile nu reprezintă în mod necesar poziția organizației și nu vor fi utilizate pentru a realiza analize cantitative sau calitative la nivelul acesteia.

Durata estimată de completare a chestionarului este de aproximativ 30 minute.

REZULTATE

Rezultatele colectate prin chestionar vor fi analizate în vederea dezvoltării următoarei etape de consultare, bazată pe ierarhizare argumentativă.

PRELUCRAREA DATELOR

Colectarea, stocarea și arhivarea datelor și informațiilor completate de către respondenți se realizează exclusiv în scopul consultării publice în cadrul proiectului, cu respectarea confidențialității răspunsurilor și a drepturilor persoanelor asupra datelor cu caracter personal, conform Regulamentul (UE) 2018/1725 și a cadrului legal aplicabil.

CONTACT

strategie-ia@staff.utcluj.ro

Contact

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

strategie-ia@staff.utcluj.ro

https://strategie-ia.utcluj.ro