Activitatea A6.1 din cadrul proiectului

Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității, cod SIPOCA 704

Parteneri

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Etape de implementare

  • Elaborarea unui raport de analiză a abordării europene și mapare a inițiativelor din domeniul inteligenței artificiale de la nivel internațional;
  • Consultarea publică a tuturor categoriilor de stakeholderi și a populației;
  • Elaborare și aprobare a cadrului strategic naţional ȋn domeniul inteligenţei artificiale.

Proces de consultare

Etapa 2. Consultare prin metoda Delphi

[în desfășurare]
Etapa 1.
Consultare generativă
[finalizată]
Etapa 3.
Întâlniri consultative cu stakeholderi

Echipa de implementare

Alina PÂRÂIALĂ

Manager proiect (ADR)

Alexandru LAZAREC

Manager proiect (UTC-N)

Cristina BELBA

Coordonator activitate (ADR)

Gabriel OLTEAN

Coordonator activitate (UTC-N)

Adrian GROZA

Expert tehnologii

Adina FLOREA

Expert politici publice

Sorin HINTEA

Expert tehnologii

Liviu MICLEA

Expert tehnologii

Honoriu VĂLEAN

Expert tehnologii

Aurelia CIUPE

Expert tehnologii

Aurelian IONESCU

Expert tehnologii

Camelia LEMNARU

Expert tehnologii

Raul MĂLUȚAN

Expert tehnologii

Luciana MOROGAN

Expert tehnologii

Gabriel PREFAC

Expert tehnologii

Adriana STAN

Expert tehnologii

Adina DRAGOMAN

Expert politici publice

Cozet ȘERBAN

Expert politici publice

George BARA

Expert securitate IT

Marcel IELCEAN

Expert securitate IT

Eugen POPESCU

Expert securitate IT

Călin IURIAN

Asistent activitate

Andreia MICLEA

Asistent activitate

Contact

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

strategie-ia@staff.utcluj.ro

https://strategie-ia.utcluj.ro